Pamätám, keď som ju videla prvýkrát na burze zberateľov v múzeu. Pred zhruba desaťročím to bolo. Treba povedať, že všetko čo sa mihne okolo a súvisí s Borovou horou, dokumentujeme. Túto fotku tiež. Vlastne, tri boli spolu. Narýchlo našťukané aparátom, než ich dedič pozostalosti postrkal do vrecka košele. 

Vraj ich spáli na záhrade, vravel. Dokonal čin? Neviem. Nie je známe.

02 Snímka obrazovky 2023-12-16 o 21.31.25
S určitosťou viem, že fotografie oných fotografií sa zachovali. Tri fotografie z rodinného albumu.
Obrázkové spomienky na pohodové stretnutie na Borovej.

Fotografie z rodinných albumov uplatňujeme spolu s ďalšími archívnymi v edukácii ku vzťahu k mestu. Ak chcete skladať puzzle o živote v meste aký bol, bez starých fotiek sa nezaobídete. 

Chcete? Máte vôľu preniesť sa v priestore a čase na návršie Borovej? Potom už vašej zvedavosti spoznávať Zvolen v 30.rokoch minulého storočia cez foto-dokumenty stačí chvíľa sústredenia. Máte chvíľu?

Ak áno, na začiatok zopár základných informácií z prvej ruky

Magistrát mesta sa na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia rozhodol zmodernizovať mestské liečebné kúpele na Borovej hore. V architektonickej súťaži na novostavbe novej kúpeľnej budovy uspel práve končiaci študent architektúry (ČVUT v Prahe) rodák Gustáv Stadtrucker. Rokom 1932 je datovaný „Návrh ozdravovny pre mesto Zvolen“. Stavaná bola v rokoch 1935 – 1937. Stala sa významným dielom československej medzivojnovej architektúry.

Viac v článku Kúpeľníctvo na Borovej hore má storočnú tradíciu na tejto stránke, alebo Regionálne noviny MY 16.5.2023

Vráťme sa k trom fotografiám. Tu sú prvé dve (neorezané aj s odleskom neprofesionálnej fotografky).

03 Fotografie z rodinného albumu copy
Ženy s dieťaťom usadené na tráve a širšia spoločnosť s mužmi, zjavne partnermi žien, v pohode oddychu pri stole záhradnej terasy Ozdravovne.

Čo sa dá z fotografií vyčítať? Ak k prvým dvom fotkám pridáme ďalšiu archívnu, nasnímanú tiež od juhozápadu, lenže z väčšej vzdialenosti, priestor sa zdanlivo roztvorí a zväčší.

04 Ozdravovňa mesta Zvolen na Borovej hore
Ak k nej priradíme tretiu, otvárajú sa možnosti pre zoznámenie s najbližším okolím Ozdravovne zanedlho po výstavbe. Na fiktívne premiestnenie do situácie máme k dispozícii celkový pohľad na budovu, plus živú ukážku užívania priestoru v troch záberoch.
05Fotodokument rodinného výletu v mestských kúpeľoch na Borovej hore copy

Prečo sú mi tieto náhodné ukážky prijímania a užívania priestoru Borovej také blízke? Naši štiavnickí príbuzní tiež obľubovali stretnutia na Borovej hore. Ostali prerozprávané v spomienkach. Rodinné fotografie máme iba zo Sitna. 

V čom vidím po rokoch spoločný zážitkový menovateľ trojgeneračných výletov na obe miesta?  V upevňovaní rodinných vzťahov samozrejme, a súčasne v zakotvovaní vzťahu k miestu, kde sa každý cíti tak dobre. Ak si však pripomenieme povznášajúce výhľady, oveľa ľahšie sa vžíva do euforických prejavov stretnutia dvoch sestier z prvej fotky. Čo vidíme? Očistné uvoľnenie na mieste s neviditeľnou energiou. No prosto, ozdravovňa. 

Pre lepšiu predstavivosť dodávam, že mladý Stadtrucker osadil modernú Ozdravovňu mesta Zvolen na okraji návršia vtedy ešte nezalesnenej Borovej. Panoramatické výhľady boli nielen zo slnečných terás funkcionalistickej architektúry, ale z ktoréhokoľvek miesta travertínových terás pahorku.

Opačne to platilo tiež. 

06 Ozdravovňa sa belela ako maják kultúrnosti
Ozdravovňa sa belela ako maják kultúrnosti z ktoréhokoľvek miesta Zvolena. (Pohľadnica č. 386 z archívu Gustáva Lehockého)

Panoramatická pohľadnica Zvolena nasnímaná vtedy z novej rozhľadne na brale Pustého hradu. Záber na krajinu z najširšieho uhla pohľadu vysvetlí mnohé.

Viditeľné a skryté hodnoty krajiny

Zvolen vidíme ako na dlani. Čo nevidieť, je Zvolenský zámok prekrytý vetvami stromu v prvom pláne. Zato severojužný smer námestia smerom k zámku sa dá odčítať podľa kostolných veží. Kruhová vyvýšenina najbližšie k pozorovateľovi  je archeologické nálezisko Krivá púť.

Nad mestom rozprestretým na poriečnej rovine sa vyníma rozložitý pahorok Borová hora. Dodávam, so Stadtruckerovou Ozdravovňou ako čerešňou na torte. Tak sa javila pred desaťročiami. Čo ale ukrývala v útrobách, to už z fotky neuvidíme. 

Podzemné kultúrne archeologické vrstvy prestúpené vrstvami usadeného travertínu  a živý hydrogeologický systém neživej prírody. Na povrch vystupuje ako minerálny prameň Jazero. Napospol hodnoty krehkého a nenahraditeľného krajinného dedičstva. 

Našťastie, platí to dodnes. Jazero, to isté čo v praveku, si potichu buble a archeologické vrstvy sú tiež zachované. Stopy po pravekých osídlencoch prekryté travertínom. Pamiatka na bytie po tisícročia  v harmonickej jednote je uchovaná.

Z pohľadu muzeologičky, znalkyne Borovej hory je kultový pahorok/travertínová kopa Borová hora prirodzenou odkazovou schránkou vývoja krajiny a kultúry uprostred Európy. Že samozrejmým prejavom kultúrnosti územných dedičov by bola ochrana unikátu? K plánovitej rezervácii hodnotového komplexu pre budúcno dosiaľ nedošlo. 

Znovuobjavovanie dedičstva

Ostatné tri fotografické dokumenty z návršia Borovej hory sú dokumentáciou súčasnosti. Zachytávajú situácie pri sprístupňovaní priestoru, kam sa pol storočia nesmelo. Návštevníci, z nich najmä deti spoznávajú viditeľné i skryté hodnoty na tvári miesta cez vlastné zážitky. 

A1 Deti nárožie hravo našli
Deti podľa starých fotografií hravo našli to správne nárožie ozdravovne. Viete ktoré?
A2 Povesti o Borovej sú nad Jazerom ešte tajuplnejšie
Pri povestiach v podaní pani Majky z knižnice deti ani nedýchali. Foto: Libuše Murínová, iniciátorka osadenia prvých pevných infotabúľ v roku 770. výročia obnovenia mestských práv Zvolena. (Viď na tejto stránke dokument Vitajte na temene… )
A3Zoznamovanie s okolím minerálnych prameňov
Prvé zoznamovanie s okolím minerálnych prameňov. Skupinky návštevníkov pri Rosenauerovom prameni. Meno nesie po dlhoročnom mešťanostovi/starostovi Zvolena Dr. Ottovi Rosenauerovi. Vo funkcii hlavného radcu Slovenského krajinského úradu podnietil a v roku 1932 schválil novostavbu ozdravovne. Foto: Z. Myslivcová

A dôvody aktivít Združenia Borová hora, ktoré vyvíjame pre popularizáciu zabudnutej lokality?

Pre upevňovanie povedomia dedičov je užitočné poznávať krajinu, kde patria. Dôležité je pochopiť vývoj kultúry, aby naň mohli nadviazať, či nedajbože, aby ho z vlastnej nevedomosti neprerušili.  

V zásobnici je dokumentov pre rozpoznávanie dedičných hodnôt nadostač…

Azda nabudúce

Zora Myslivcová – Lehocká