Ako sme zakladali združenie

Občianske Združenie Borová hora sme založili v roku 2005. Vyvinulo sa z Petičného výboru proti výstavbe víl v bývalom areáli mestských liečebných kúpeľov na zvolenskej Borovej hore.

Zakladajúcimi členmi sú:

Nora Patakyová – Furdíková dlhoročná laborantka v TBC liečebni. Poznala blahodarné prostredie Borovej hory a osviežujúce účinky minerálnych prameňov. → Zvolenské noviny (18.7.2005) info o založení združenia

Daniel Launer ako študent Vysokej školy lesníckej a drevárskej, kde neskôr pôsobil; zakreslil jaskyňu  → Jaskyniari pred Jaskyňou Nahaj baňa v Borovej hore

Zora Myslivcová od svojho otca Gustáva Lehockého, znalca regiónu, od detstva získavala základné poznatky o hodnotách lokality.

Členovia rodiny Stadtruckerovcov, Patakyovcov, Húsenicovcov a Večeřovcov, Vágnerovcov, Pichlerovcov, Mišíkovcov, Mihálikovcovcov, Stasselovcov, Ježovičovcov, Kulíšekovcov, Zacharovcov a iných zvolenských rodín, ktorí sa voči osudom Borovej hory nestavali ľahostajne. Vedno s ďalšími, zväčša staršími Zvolenčanmi s vypestovaným vzťahom k mestu, sme sa v hojnom počte stretli na zakladajúcej schôdzi v zasadacej sále historického Mestského domu (vtedy budova múzea).

To sme už mali za sebou zopár rokov pôsobenia. Ľudia si bránili hodnoty charakterizujúce mesto ako vedeli. Likvidácia najstaršieho zo zvolenských parkov, ktorou začala rekonštrukcia zvolenského parkového námestia poriadne pohla Zvolenčanmi. Tisícky ľudí reagovali. Oznam o predaji nerentabilného areálu Nemocnice s poliklinikou na Borovej hore v novinách sme si všimli iba niekoľkí. Písali sme. A tak sme sa vlastne stretli v novinách. Nasledovala petícia a vysvetľovanie, aby ľudia vedeli čo majú. Pridali sa ďalší rozhorčení . Osobnosti vedy a kultúry čo sa komplexom hodnôt Borovej hory zaoberali z aspektu príslušného vedného odboru, písali primátorovi. O reakcie týchto odborných osobností sa opierame doposiaľ. Pomenovali javy či problémy zrozumiteľne a pravdivo.

Faktom je, že prejavy občianskej nespokojnosti zabránili výstavbe víl na návrší unikátneho pahorku. Sústredené fakty premenené na poznatky dopomohli zaradiť Borovú horu medzi top-lokality Zvolena. Následne zabezpečiť základnú ochranu hodnôt územia v mestskom demokraticky tvorenom dokumente, ktorým je územný plán. Povedomie vykorenených ľudí bez výrazného vzťahu k domovine sa však nesformuje zo dňa na deň. Preto sme sa v spolupráci s mladými odborníkmi dali kreovať Poznávací program.

Bolo pred voľbou nového primátora, keď sme založili občianske Združenie Borová hora. Krátko za tým sme usporiadali dve mestské konferencie. Jedna k téme Zvolenská Borová hora, témou druhej bolo Zvolenské parkové námestie. Obe boli v intenciách mestského podporného Poznávacieho programu. S príspevkami vystúpili mladí odborníci, ktorí sa tematikou zaoberali, ale i nestor doc. RNDr. Jaromil Húsenica, CSc. geológ a zakladateľ združenia Ing. Daniel Launer, CSc. Gestorstva nad podujatím sa ujal nový primátor Ing. Miroslav Kusein.

Ako sme zakladali združenie - Nora Pataky
Borová hora jazierko deti
Foto Št. Macko (prvakniha s ekol. temat na Slov. r. 1969
Krajina Borovej hory. Foto Z. Myslivcová

Podporili nás

Borova hora Zvolen